Co je WOŚP (Velký Orchestr Vánoční Pomocí) – pro pro naše česky mluvící Přátele😀🇨🇿

"Velký orchestr bude hrát až do konce světa a o jeden den déle!“. Toto je slavné heslo, které často opakuje Jerzy Owsiak, zakladatel Velkého Orchestru Vánoční Pomocí.

WOŚP, nebo přeloženo do češtiny Velký Orchestr Vánoční Pomocí, je největší nevládní nezisková charitativní organizace v Polsku, která sbírá za účelem pomoci nemocným dětem a starším lidem. Její cílem je podpora veřejného zdravotnictví v Polsku, kterého lze dosáhnout nákupem nejmodernějšího vybavení do polských nemocnice a klinik. Rovněž jsme zahájili a podpořili provoz šesti celostátních lékařských programů, jejichž cílem je systematické zvyšování úrovně zdravotnictví v zemi. Mimo to máme také vlastní vzdělávací programy,  které si kladou za cíl poskytování kurzů první pomoci základním školám v celém Polsku. Dlouhodobě také usilujeme o zvyšování povědomí o nutné zdravotní prevencí.

Nadace od svého vzniku v roce 1993 uspořádala už 30 slavnostních Grand Finale, při kterých se vždy setkala s ohromnou pomocí a vstřícností,  a velmi rychle začala působit aktivně nejen v Polsku, ale i v zahraničí.

Podívejte se na krátký film níže a dozvíte se více o WOŚP (film v angličtině):

 

Hrajeme až do konce světa a o jeden den déle! ❤️😀